Projekt „Twoja firma – Twój sukces!”

Wiadomości Komentarze (0)

Informujemy, iż projekt „Twoja firma – Twój sukces!”  został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (23 050,00zł);

– pomostowe wsparcie finansowe (śr. 1000,00zł przez 12 mcy).

Uczestnikami projektu będą osoby od 30 roku życia:

– pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami;

– imigranci oraz reemigranci;

– osoby ubogie pracujące;

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

zamieszkujące na terenie powiatów legnicki (w tym m. Legnica), jaworski i złotoryjski (w tym co najmniej 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie).

W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby:

  • pozostające bez zatrudnienia w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. os. po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
  • zamieszkujące tereny wiejskie.

Pin It

» Wiadomości » Projekt „Twoja firma –...
w dniu 05/05/2021
autor


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40