Rekrutacja do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” – nabór II

Wiadomości Możliwość komentowania Rekrutacja do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” – nabór II została wyłączona

Informujemy, iż drugi nabór do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” odbędzie się w dniach od 02 września  (od godziny 00:00 dla formularzy składanych drogą elektroniczną oraz od godziny 9:00 dla formularzy składanych w biurze projektu) do 10 września 2021r. (do godziny 15.00 dla formularzy składanych w biurze projektu oraz 23:59 dla formularzy składanych drogą  elektroniczną).

Dokumenty można składać:

-w formie papierowej w biurze projektu w Legnicy przy ul. Okrzei 12 (I piętro) w godzinach 9:00-15:00. Dokumenty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie wg. wzoru (dostępny w regulaminie projektu)

-w formie elektronicznej na adres rekrutacja@arslegnica.pl. Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Na tym etapie należy złożyć Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie do formularza o nie uczestniczeniu jednocześnie w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Informację RODO (dokumenty znajdują się poniżej).

Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat jest zobowiązany przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej prosimy o dostarczenie wersji papierowej do biura projektu (po zakończeniu procesu rekrutacji).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 533-3340-034 lub w biurze projektu po wcześniejszym umówieniu się.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

Pin It

» Wiadomości » Rekrutacja do projektu „Twoja firma...
w dniu 23/08/2021
autor


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40