LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Twoja firma – Twój sukces!”

Wiadomości Komentarze (0)

Poniżej publikujemy Listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy.

Pin It

» Wiadomości » LISTA RANKINGOWA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY...
w dniu 06/10/2021
autor


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40