Rekrutacja do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” nabór III – ostatni

Wiadomości Możliwość komentowania Rekrutacja do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” nabór III – ostatni została wyłączona

Informujemy, iż trzeci nabór do projektu „Twoja firma – Twój sukces!” odbędzie się w dniach od 06 grudnia do 14 grudnia 2021r..

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty można składać:

-w formie papierowej w biurze projektu w Legnicy przy ul. Okrzei 12 (I piętro) w godzinach 9:00-15:00. Dokumenty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie wg. wzoru

-w formie elektronicznej na adres rekrutacja@arslegnica.pl. Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Na tym etapie należy złożyć Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie do formularza o nie uczestniczeniu jednocześnie w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Informację RODO (dokumenty znajdują się poniżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 533-3340-034 lub w biurze projektu po wcześniejszym umówieniu się.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w regulaminie projektu, osoby ubiegające się o udział w projekcie są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem projektu:

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

Pin It

» Wiadomości » Rekrutacja do projektu „Twoja firma...
w dniu 20/11/2021
autor


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40