Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa 5.

Wiadomości Komentarze (0)

Poniżej publikujemy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Własna firma inwestycją w sukces” z dn.18.08.2017r.

Lista rankingowa z dn 18.08.2017r.

Informujemy, iż SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób zakwalifikowanych do Projektu odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Plac Wolności 4 bud C w Legnicy. Szkolenia odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 15.00.

Termin składania „Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” jest wyznaczony na 08.09.2017r. (piątek) do godz. 15:00.

Dokumenty, które należy złożyć (w dwóch egzemplarzach):

załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie środków finansowych 8.3. ARS

załącznik nr 16 – Wniosek o wsparcie pomostowe

załącznik nr 7 z dn. 10.04.2017 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

załącznik nr 17 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Pin It

» Wiadomości » Informacja dla osób zakwalifikowanych do...
w dniu 18/08/2017
autor


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40