Oferta

 Oferujemy szkolenia z zakresu:

 • – komunikacja

 • – współpraca

 • – liderstwo

 • – motywacja

 • – ocena pracownika (assesment centre)

 • – konflikty/problemy w zespole

 • – negocjacje i mediacje z pracownikami

 • – coaching

 • – public relation zarządzanie czasem

Szkoła trenerów

Prowadzona przez nas Szkoła Trenerów to miejsce w którym w innowacyjny  oraz  kreatywny sposób ,,budujemy” przyszłych trenerów. To wieloetapowy proces polegający na zrozumieniu siebie, akceptacji, nauce oraz osiągnięciu harmonii,   balansu pomiędzy rzeczywistością i swoimi oczekiwaniami. Nabyte w czasie kursów umiejętności pozwolą naszym adeptom nie tylko dzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również tworzyć i wdrażać autorskie programy oraz metody szkoleniowe.

Assesment centre:

To coraz bardziej powszechne narzędzie wykorzystywane przy rekrutacji. Jest to najczęściej kilkuetapowy proces, w którym ocenie poddawane są wcześniej ustalone kompetencje i/lub wiedza.To narzędzie pozwoli określić na ile dany kandydat, lub pracownik spełnia wszystkie wymagania idealnego profil pracownika Państwa firmy.

Doradztwo personalne/zawodowe:

Każda sesja z naszym doradcą dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta. Zwyczajowo przebiega ono wieloetapowo:

 •  – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

 •  – CV i list motywacyjny.

Ta część obejmuje pomoc w analizie słabych oraz mocnych stron, rozmowę refleksyjną z doradcą zawodowym oraz redakcyjną pomoc magistra filologii polskiej.

 •  – efektywne sposoby poszukiwania pracy

 •  – proces rekrutacyjny: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 •  – nauka autoprezentacji – warsztaty rozwijający umiejętności werbalne oraz niewerbalne, poszerzone o elementy radzenia sobie ze stresem i doradztwo wizerunkowe.

Prace badawcze:

Bazując na potencjale wewnętrznym i zewnętrznym (współpracujących z nami specjalistów, pracowników naukowych) firma realizuje badania, analizy i raporty ewaluacyjne w praktycznie każdej dziedzinie.

on 9 września | by


Parse error: syntax error, unexpected ''ARS ); ?></p>' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting ')' in /wp-content/themes/scroller/comments.php on line 40