KIM JESTEŚMY?

ARS

Agencja Rozwoju Społecznego ARS Sp. z o.o. powstała po to, aby zatrudniony zespół współtworzył miejsce pracy, w którym każdy pracownik może poprzez samorozwój i realizację własnych celów budować prężną i rozwijającą się firmę. Dzięki takiemu podejściu zespół doświadczonych konsultantów i trenerów zbudował bogatą ofertę firmy.

Agencja Rozwoju Społecznego

ARS to nowoczesna firma marketingowo-szkoleniowa, która łączy w sobie wiedzę, pasję oraz doświadczenie osób ją współtworzących.

Misją naszej firmy jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska poprzez efektywne wykorzystanie funduszy europejskich, a także świadomy rozwój zasobów ludzkich poprzez innowacyjne projekty szkoleniowe.

Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu szerokie spektrum usług na najwyższym poziomie. Realizujemy i wdrażamy unijne projekty szkoleniowo – doradcze, skierowane do przedsiębiorców, pracowników oraz do osób bezrobotnych.

 

Szkolenia

Każde szkolenie może być niesamowitą podróżą w głąb siebie, służącą lepszemu poznaniu własnych celów, ambicji, marzeń
i zdobyciu nowych umiejętności. My to wiemy, wiemy też, że różne są oczekiwania i potrzeby. Dlatego też szkolenia oferowane przez naszą firmą są ,,szyte na miarę”. Dostosowane indywidualnie do każdego klienta. Różnorodność wykorzystywanych przez nas metod i pomysłów na warsztaty, sesje czy coaching pozwala przedstawić naszym klientom szeroki wachlarz tematyczny
i wykonawczy.

Trenerzy

W naszej firmie stawiamy na profesjonalizm, indywidualizm
i kreatywność. Dlatego też każdy z naszych trenerów będzie dla Państwa inspiracją, a swoimi umiejętnościami i wiedzą sprawi, że szkolenie, czy coaching  będzie dla Państwa niesamowitym doświadczeniem.

Warsztaty i sesje szkoleniowe prowadzimy według innowacyjnych, autorskich programów opartych o zdobywane latami doświadczenie i obserwacje.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Oferta ARS

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty w zakresie doradztwa zawodowego, prac badawczych, szkoleń oraz rozwoju kompetencji trenerów.

PROJEKTY

WŁASNA FIRMA INWESTYCJĄ W SUKCES

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

 

Celem projektu jest pomoc osobom pozostających bez zatrudnienia, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na terenie woj. Dolnośląskiego.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

01-12-2016r. – 31-08-2018r.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Odbiorcami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniające jedno z poniższych kryteriów tj.:

1. kobiety

2. osoby starsze po 50 roku życia,

3. osoby niepełnosprawne,

4. osoby długotrwale bezrobotne

5. osoby o niskich kwalifikacjach,

zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie powiatów: górowski, jaworski, jeleniogórski ziemski, legnicki ziemski, polkowicki, złotoryjski.

Warunkami niezbędnymi do uczestniczenia w projekcie są:

-wiek powyżej 30 lat,

-bycie osobą niezatrudnioną

-jeden z pięciu wyżej wymienionych kryteriów (pkt.1-5).

 

CO MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie i doradztwo indywidualne.

Zakres szkoleń i doradztwa pozwoli przygotować wszystkich uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo indywidualne będzie miało na celu m.in. pomoc w przygotowaniu biznesplanu planowanej działalności.

Środki finansowe.

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (średnia kwota dotacji to 22 000zł).

Wsparcie pomostowe.

W okresie 5 m-cy od rozpoczęcia działalności uczestniczy mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. W zakres wsparcia wchodzą środki pieniężne w wysokości śr. 1000zł miesięcznie przez okres 12 m-cy oraz doradztwo specjalistyczne służące efektywnemu wykorzystaniu przyznanych środków i pomocy w rozwiązywaniu problemów zw. z prowadzeniem firmy, co zwiększy jej szansę na utrzymanie się na rynku.

Dotacja i środki wsparcia pomostowego są bezzwrotne pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności przez okres min. 1 roku.

 

Do pobrania dostępny jest Regulamin Projektu z załącznikami wraz z Formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1)

Regulamin projektu 8.3. ARS z dn. 30-03-2017r.

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 8.3. ARS

Załącznik do formularza nr 1 – Wzory zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik do formularza nr 2 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik do formularza nr 3 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu – nowy wzór

załącznik nr 2 – Karta oceny form.

załącznik nr 3 – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 8.3. ARS

załącznik nr 4 – Umowa usł_szkol-doradcze

załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy… 8.3. ARS

załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie środków finansowych 8.3. ARS

załącznik nr 7 z dn. 10.04.2017 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

załącznik nr 8 – Karta oceny formalnej

załącznik nr 9 – Karta oceny merytorycznej

załącznik nr 10 – Deklaracja poufności

załącznik  nr 11 – Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego. z dn. 17.05.2017

załącznik nr 12 – oświadczenie współmałżonka

załącznik nr 13 – Informacja o rachunku bankowym z dn. 17.05.2017

Załacznik nr 14 – zaświadczenie de minimis

załącznik nr 15 – weksel z deklaracją wekslową

załącznik nr 16 – Wniosek o wsparcie pomostowe

załącznik nr 17 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

załącznik nr 18 – Karta oceny merytorycznej ws. pomostowe

załącznik nr 19 – Umowa wsparcia pomostowego z dn. 17.05.2017

załącznik nr 20 – Oświadczenie o aktualn.danych de minimis

załącznik nr 21 – Zestawienie towarów_usług zakupionych za dotację

załącznik nr 22 – Umowa o świadczenie usł. szkol.dorad. po otrzymaniu środków na rozw. przed. z dn. 17.05.2017

Załącznik nr 23 – Karta rozmowy z doradcą zawodowym

załącznik nr 24 Deklaracja udziału w projekcie

 

skany zatwierdzonych dokumentów do wglądu:

Deklaracja uczestnictwa zatwierdzony i zaparafowany w dn.30.03.2017

Regulamin rekrutacji ARS zatwierdzony w dn. 30.03.2017 i zaparafowany

 

 

 

Archiwum ( poprzednia wersje -nieaktualna)

Regulamin projektu 8.3. ARS z dn. 03-02-2017r

załącznik nr 7 – Formularz inf. de minimis- nieaktualny

załącznik nr 11 – Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego.

załącznik nr 19 – Umowa wsparcia pomostowego

załącznik nr 22 – Umowa o świadczenie usł. szkol.dorad. po otrzymaniu środków na rozw. przed.

załącznik nr 13 – Informacja o rachunku bankowym

logotypy

 

 

NEWSY

więcej

KONTAKT Z NAMI

Agencja Rozwoju Społecznego

„ARS” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 

ARS na facebooku!

 

533 334 034

arslegnica@arslegnica.pl

NIP: 691-248-25-81

REGON: 021499629


Wyświetl większą mapę