KIM JESTEŚMY?

ARS

Agencja Rozwoju Społecznego ARS Sp. z o.o. powstała po to, aby zatrudniony zespół współtworzył miejsce pracy, w którym każdy pracownik może poprzez samorozwój i realizację własnych celów budować prężną i rozwijającą się firmę. Dzięki takiemu podejściu zespół doświadczonych konsultantów i trenerów zbudował bogatą ofertę firmy.

Agencja Rozwoju Społecznego

ARS to nowoczesna firma marketingowo-szkoleniowa, która łączy w sobie wiedzę, pasję oraz doświadczenie osób ją współtworzących.

Misją naszej firmy jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska poprzez efektywne wykorzystanie funduszy europejskich, a także świadomy rozwój zasobów ludzkich poprzez innowacyjne projekty szkoleniowe.

Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu szerokie spektrum usług na najwyższym poziomie. Realizujemy i wdrażamy unijne projekty szkoleniowo – doradcze, skierowane do przedsiębiorców, pracowników oraz do osób bezrobotnych.

 

Szkolenia

Każde szkolenie może być niesamowitą podróżą w głąb siebie, służącą lepszemu poznaniu własnych celów, ambicji, marzeń
i zdobyciu nowych umiejętności. My to wiemy, wiemy też, że różne są oczekiwania i potrzeby. Dlatego też szkolenia oferowane przez naszą firmą są ,,szyte na miarę”. Dostosowane indywidualnie do każdego klienta. Różnorodność wykorzystywanych przez nas metod i pomysłów na warsztaty, sesje czy coaching pozwala przedstawić naszym klientom szeroki wachlarz tematyczny
i wykonawczy.

Trenerzy

W naszej firmie stawiamy na profesjonalizm, indywidualizm
i kreatywność. Dlatego też każdy z naszych trenerów będzie dla Państwa inspiracją, a swoimi umiejętnościami i wiedzą sprawi, że szkolenie, czy coaching  będzie dla Państwa niesamowitym doświadczeniem.

Warsztaty i sesje szkoleniowe prowadzimy według innowacyjnych, autorskich programów opartych o zdobywane latami doświadczenie i obserwacje.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Oferta ARS

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty w zakresie doradztwa zawodowego, prac badawczych, szkoleń oraz rozwoju kompetencji trenerów.

PROJEKTY

Aktywizacja Rynku Pracy na Dolnym Śląsku

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc 485 bezrobotnym osobom zwolnionym z przyczyn dotyczących pracodawców.

Czas trwania projektu

01.07.2013 -30.04.2015

Kto może wziąć udział w projekcie?

 •  osoby zatrudnione pozostające w okresie wypowiedzenia stosunku pracy (w przypadku zwolnień grupowych)
 • osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawców, max. 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projekt
 • przedsiębiorstwa będące jednocześnie pracodawcami planującymi, bądź będącymi w trakcie zwolnień grupowych

Co można uzyskać w ramach projektu?

 • Poradnictwo zawodowe 

Profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego  w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia

 • Poradnictwo psychologiczne 

Profesjonalna pomoc udzielana przez psychologa  w zakresie podjęcia zatrudnienia

 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Dotyczy osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej i ubiegających się o uzyskanie dotacji

 • Doradztwo indywidualne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej

 • Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej

 • Bezzwrotna jednorazowa dotacja na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia firmy

 • Podstawowe wsparcie pomostowe

Będzie przyznawane osobom, które otrzymały dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcie obejmuje okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • Wydłużone wsparcie pomostowe

Przedłużenie podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy

 • Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej

 • Szkolenia zawodowe 

Szkolenia w zakresie rozwijania, uzupełniania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Dodatek relokacyjny

Dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50km od miejsca stałego zamieszkania,

 • Stypendia dla uczestników szkoleń zawodowych

WYNIKI KOW 11.05.2015 – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWEWYNIKI KOW 11.05.2015 – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
Deklaracja udziału w ProjekcieOświadczenie PracodawcyRegulamin KOWWniosek wsparcie pomostoweUmowa wsparcie pomostowe Wniosek – przyznanie środków finansowych KOW 2013Regulamin ProjektuWyniki KOW gr IIWyniki KOW gr IIIWyniki KOW I 2014 Wniosek – przedłużone wsparcie pomostowe (z dnia 17.06.2014) Wsparcie pomostowe – rozliczenie Wyniki KOW – przedłużone wsparcie pomostowe Wyniki KOW – przedłużone wsparcie pomostowe 17.09.2014 Wyniki KOW – dotacje 17.09.2014
 

 

logotypy

 

 

NEWSY

więcej

KONTAKT Z NAMI

Agencja Rozwoju Społecznego

ARS Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 

ARS na facebooku!

 

533 334 034
76 307-02-00
arslegnica@arslegnica.pl

NIP: 691-248-25-81

REGON: 021499629


Wyświetl większą mapę